Polygon banner

Wat is E-Knip?

E-knip doorzoekt elke nacht ruim 4300 actieve websites op de door u gekozen zoektermen. Zo krijgt u elke dag het nieuws van duizenden bronnen waar u in geïnteresseerd bent! Iedere ochtend ontvangt u een overzichtelijk mailtje met de gevonden knipsels samen met de link naar de vindplaats + een kopie waardoor u zonder te zoeken over de oorspronkelijke tekst beschikt.

Zo werkt een (proef)abonnement:

 • Kies jouw zoekterm

 • Geef je e-mail op

 • Elke dag gesorteerd nieuws speciaal voor jou!

*Na 14 dagen stopt het gratis proefabonnement automatisch. Hier hoeft u niets voor te doen!

E-Knip mail

*Hover over het plaatje om te pauzeren

Abonnementen

  • Klein

  • 5 zoektaken

  • 50 zoekwoorden

  • Persoonlijke assistentie


  • Middel

  • 15 zoektaken

  • 150 zoekwoorden

  • Persoonlijke assistentie


  • Groot

  • 45 zoektaken

  • Onbeperkt zoekwoorden

  • Persoonlijke assistentie

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Klik hier voor bedragen inclusief BTW.

Voorwaarden & tarieven

Kleine lettertjes >

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Gratis proefabonnementen stoppen vanzelf en leiden zonder nadrukkelijke nadere order door de klant niet tot een betaald abonnement. Betaalde abonnementen worden automatisch verlengd, opzeggen van een abonnement kan tot 1 maand voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode en vaak tot rond 14 dagen voor de nieuwe periode als de facturen nog niet zijn opgemaakt. Het daadwerkelijk opgeven voor abonnementen en het opzeggen van abonnementen kan per e-mail en is geldig vanaf het moment dat E-knip de ontvangst van uw bericht persoonlijk per e-mail bevestigd. Op zich kan eenmalig per persoon en per organisatie een proefabonnement worden aangevraagd, E-knip behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen voor proefabonnementen toe te wijzen en tussentijds te stoppen. Mocht u enige tijd na uw proefabonnement weer wat willen proberen, mailt u ons gerust dan verlengen we uw eerdere gratis proefabonnement doorgaans met veel plezier.


Online knipselarchief >

Bij standaardabonnementen blijven de online knipsels twee maanden gearchiveerd en toegankelijk. Vraag een prijsopgaaf voor langere bewaartijden.


Facturering en betaling >

E-knip factureert bij automatisch verlengde betaalde abonnementen maximaal 1 maand voor het verstrijken van de lopende abonnementstermijn. De betalingstermijn is 21 dagen, bij betalingsachterstand is E-knip gerechtigd de diensten op te schorten zonder dat dit opschorten de abonnee van zijn betalingsverplichtingen voor de stakingsperiode ontslaat.


Privacy en aansprakelijkheid >

Conform nationale en Europese wet- en regelgeving, is E-knip verplicht al uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, ze niet zonder uw toestemming aan derden te doen toekomen en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Uw gegevens worden bewaard op computers die direct zijn aangesloten op het Internet. Wij doen onze best te voorkomen dat er bij die computers wordt ingebroken maar kunnen dat gezien de stand van de techniek helaas niet volledig uitsluiten en er derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Wij raden u dan ook met klem aan slechts strikt noodzakelijke gegevens aan E-knip over te dragen zodanig dat u de schade bij onverhoopte openbaring aan derden zelf kunt dragen. Door de natuurlijke eigenschappen van programmatuur, met name de door enige complexiteit van programmatuur veroorzaakte onaantoonbaarheid van foutloosheid, wordt geen enkele vorm van garantie gegeven voor de werking en de gevolgen daarvan. E-knip zal waar mogelijk trachten voor de klant hinderlijke programmatuurproblemen zo spoedig mogelijk en kosteloos op te lossen doch kan niet garanderen dat dit altijd kosteloos zal zijn en het zal in ieder geval altijd een niet planbare hoeveelheid tijd kosten.

Algemene voorwaarden

 • Klanten komen met het sluiten van een (proef-)abonnement met E-knip overeen de door E-knip gegenereerde knipsels niet geautomatiseerd verder te verspreiden.
 • E-knip is te allen tijde gerechtigd zoektaken van klanten te controleren op invoer die de werking van het bedrijf in gevaar kunnen brengen. Een voorbeeld is een zoektaak die tot zeer grote hoeveelheden knipsels zou kunnen leiden (zoals: *n).
 • Indien een zoektaak naar de mening van E-knip tot onverantwoorde resultaten kan leiden, is E-knip gerechtigd de zoektaak zonder waarschuwing en buiten direct medeweten van de klant aan te passen, danwel te verwijderen. E-knip zal bij wijziging van de zoektaak altijd trachten de aard van de zoektaak juist te interpreteren.
 • E-knip doet haar uiterste best zoveel mogelijk onafhankelijke openbare Nederlandstalige nieuwsbronnen te knippen. E-knip kan door al dan niet bewuste afscherming en technische bijzonderheden bij de nieuwsbronnen en communicatieproviders niet garanderen dat het knippen altijd lukt. Om haar zoektechniek zo goed mogelijk te laten functioneren, stelt E-knip het zeer op prijs geïnformeerd te worden over eventuele problemen.

Help

Handige en krachtige hulpmiddelen om efficiënter E-knipsels te verzamelen

E-knip ondersteunt de volgende manieren om zo gericht mogelijk E-knipsels te verzamelen

 • Kleine letters vinden kleine en grote letters, grote letters alleen grote.
 • Een specifieke reeks woorden kan worden gevonden door 'koppeling met behulp van aanhalingstekens'.
 • Variaties vinden door gebruik van een sterretje voor en/of na een woord of reeks van woorden.
 • +url:woord en -url:woord waarmee u kunt eisen dat een woord of reeks tekens wel of niet in het URL van een knipsel voorkomt.
 • Logica, met + of - voor een woord of reeks woorden kunt u aangeven wat beslist wel of beslist niet in een knipsel mag voorkomen.
 • Land en taal keuze, met +land:BE +taal:NL bepaalt u precies uit welke bronnen u knipsels wilt.

Overzicht zoekhulpmiddelen

MiddelBeschrijving
aA Kleine letters vinden kleine en grote letters, grote letters alleen grote. Met koffie vindt u dus wel 'Koffie' en 'KOFFIE' maar Koffie vindt geen 'koffie'.
' Met aanhalingstekens kunnen woorden in een zoektaak worden gekoppeld. Door ingeven van 'koffie branden' vindt u dus wel citaten met 'koffie branden' maar niet met 'koffie kan je branden' of 'koffiebranden'.
* Met het sterretje geeft u aan dat een woorddeel alles mag zijn. Door invoeren van kof* vindt u 'kof' en alle woorden die met 'kof' beginnen zoals 'koffie' en 'koffer'
+url: Als u alleen knipsels wilt van specifieke websites dan kunt u een zoektaak voorzien van de +url: opdracht. Met +url:http://www.nrc.nl/ geeft u in een zoektaak aan dat alleen knipsels van de site van NRC Handelsblad voor u interessant zijn. Omdat 'nrc.nl' op zich niet snel in een webadres anders dan van NRC Handelsblad zal voorkomen is ingeven van +url:nrc.nl al voldoende.
-url: Als u van specifieke websites geen knipsels nodig heeft dan kunt u een zoektaak voorzien van de -url opdracht. Met -url:http://www.tweakers.com/ geeft u in een zoektaak aan dat u geen knipsels van de Tweakers site wilt. Omdat 'tweakers.com' op zich niet snel in een ander webadres zal voorkomen is ingeven van -url:tweakers.com al voldoende.
+ Voor het zoeken van teksten die minstens het woord of woorddeel na het plusje bevatten. +koffie +branden levert alleen teksten met zowel 'koffie' als 'branden' op.
- Voor het zoeken van teksten die een specifiek woord niet bevatten. Met +koffie -branden krijgt u alle teksten waar het woord 'koffie' wel in staat en het woord 'branden' juist niet.

Overzicht logica gebruik

In het onderstaande overzicht staan losse letters a, b, c en d voor trefwoorden of met aanhalingstekens gekoppelde reeksen van woorden in zoektaken. Hier een overzicht van de gevolgen van gebruik van + en - voor trefwoorden.

ZoektaakResultaat
a b c Elk voorkomen van trefwoord a OF b OF c leidt tot een apart knipsel. Overlap tussen knipsels wordt door speciale E-clean technologie weggelaten. Om deze reden is het handig om samenhangende trefwoorden in een zoektaak samen te brengen dat voorkomt het bekijken van dezelfde knipsels.
+a b c Voorkomen van 'a' in combinatie met b en/of c is vereist. Een webpagina met alleen a leidt niet tot knipsels, webpagina's met alleen b of c, of b en c leiden ook niet tot knipsels. Webpagina's met ab, ac of abc leiden wel tot knipsels.
a b -c Alle pagina's met trefwoorden a en/of b leiden tot knipsels zolang trefwoord c er maar niet in voorkomt. Met a, b of ab maar nergens c wel knipsels. Pagina's met ac, bc, abc of alleen c leiden niet tot knipsels.
+a b c -d Alleen pagina's met a in combinatie met b en/of c doch zonder d leiden tot knipsels. Alle pagina's zonder d maar met ab ac abc leiden tot knipsels. Alle pagina's met 'd' leiden niet tot knipsels, pagina's zonder d, b of c maar wel met a leiden ook niet tot knipsels.
+a +b -c -d Alleen pagina's met zowel a en b waar geen c of d in voorkomt leiden tot knipsels.

Voorbeelden van zoektaken met toelichting

ZoektaakToelichting
'Jan Peter Balkenende' 'Geert Wilders' 'Alexander Pechtold' 'Mark Rutte' 'Guusje ter Horst' Voorbeeld van meerdere 'trefwoorden' in een zoektaak.
*haven* -handhaven Zoektaak van iemand die alle nieuws over havens in de gaten wil houden. Pagina's met 'luchthaven', 'havenarbeider' en 'havens' komen door zolang er maar geen 'handhaven' in staat.
UMTS -url:tweakers.com Zoektaak van klant die breed geinteresseerd is in UMTS en alles er omheen maar niet in wat de jeugd van www.tweakers.com er over te melden heeft.