» Abonnementsvormen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Gratis proefabonnementen stoppen vanzelf en leiden zonder nadrukkelijke nadere order door de klant niet tot een betaald abonnement. Betaalde abonnementen worden automatisch verlengd, opzeggen van een abonnement kan tot 1 maand voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode en vaak tot rond 14 dagen voor de nieuwe periode als de facturen nog niet zijn opgemaakt. Het daadwerkelijk opgeven voor abonnementen en het opzeggen van abonnementen kan per e-mail en is geldig vanaf het moment dat E-knip de ontvangst van uw bericht persoonlijk per e-mail bevestigd.

Op zich kan eenmalig per persoon en per organisatie een proefabonnement worden aangevraagd, E-knip behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen voor proefabonnementen toe te wijzen en tussentijds te stoppen. Mocht u enige tijd na uw proefabonnement weer wat willen proberen, mailt u ons gerust dan verlengen we uw eerdere gratis proefabonnement doorgaans met veel plezier.


» Online knipselarchief

Bij standaardabonnementen blijven de online knipsels twee maanden gearchiveerd en toegankelijk. Vraag een prijsopgaaf voor langere bewaartijden.


» Algemene voorwaarden


» Facturering en betaling

E-knip factureert bij automatisch verlengde betaalde abonnementen maximaal 1 maand voor het verstrijken van de lopende abonnementstermijn. De betalingstermijn is 21 dagen, bij betalingsachterstand is E-knip gerechtigd de diensten op te schorten zonder dat dit opschorten de abonnee van zijn betalingsverplichtingen voor de stakingsperiode ontslaat.


» Privacy en aansprakelijkheid

Conform nationale en Europese wet- en regelgeving, is E-knip verplicht al uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, ze niet zonder uw toestemming aan derden te doen toekomen en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Uw gegevens worden bewaard op computers die direct zijn aangesloten op het Internet. Wij doen onze best te voorkomen dat er bij die computers wordt ingebroken maar kunnen dat gezien de stand van de techniek helaas niet volledig uitsluiten en er derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Wij raden u dan ook met klem aan slechts strikt noodzakelijke gegevens aan E-knip over te dragen zodanig dat u de schade bij onverhoopte openbaring aan derden zelf kunt dragen. Door de natuurlijke eigenschappen van programmatuur, met name de door enige complexiteit van programmatuur veroorzaakte onaantoonbaarheid van foutloosheid, wordt geen enkele vorm van garantie gegeven voor de werking en de gevolgen daarvan. E-knip zal waar mogelijk trachten voor de klant hinderlijke programmatuurproblemen zo spoedig mogelijk en kosteloos op te lossen doch kan niet garanderen dat dit altijd kosteloos zal zijn en het zal in ieder geval altijd een niet planbare hoeveelheid tijd kosten.

Gratis vrijblijvend proefabonnement